Izrada stepeništa

Spiralne stepenice najčešće se izradjuju na mestima gde je postavljanje klasičnih stepenica neizvodljivo zbog malog prostora.

U zavisnosti od namene objekta nekad se kružne stepenice postavljaju i zbog estetskog izgleda, jer daju lepšu sliku
ambijenta u kojem se nalaze, od klasičnih stepenica.

Mana spiralnih stepenica (bez obzira na dužinu gazišta) je mala mogućnost mimoilaženja dve osobe kada se nađu na stepeništu,
pa se zbog toga i ne postavlju na mestima gde je veća frekventost ljudi.

Za izradu stepenica najčešće se koriste metalne cevi, a gazišta se prave od drveta ili metala.

Gelender stepenica (gde je to potrebno) može da se izrađuje od metalnih cevi sa profilisanim rukohvatom,
a popuna prostora izmedju stubova ide sa standardnim cevima ili se elementima od kovanog gvožđa.

U zadnje vreme najširu primenu za izradu gelendera svih vrsta , našao je i eloksirani alumijum.

 

 

Vršimo uslužno savijanje aluminijumskih
i metalnih cevi, rukohvata
za spiralne stepenice i
lučne terase.